Anasayfa yap | Favorilerine Ekle  | Görüş ÖneriArkadaşına Gönder

Forum Gebelik Takvimi Ultrason Resimleri Videolar Ultrason Ziyaretci Defteri İletişim

Menü

Ana Sayfa
Adet
Cinsel Hastalıklar
Cinsel Sorunlar
Doğum kontrol
Gebelik
Kürtaj
Kısırlık
Kızlık zarı
Rahim
Ultrasonografi
Yumurtalık
İletişim

Site'de AramaAnket

Ne kadar anne sütü verdiniz?

Oy

3 Aydan az 37
6 Aya kadar 71
1 Yaşına kadar 79
2 Yaşına kadar 159

Anket

Saat

Takvim

Haziran 2017
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Yasal Uyarı

ULTRASONOGRAFİDE DOĞUMSAL KUSUR VARLIĞINA İŞARET EDEBİLEN BULGULAR


Ultrasonografi incelemesinde uygun bir gebelik haftasında, çözünürlüğü iyi bir ultrasonografi cihazıyla, dikkatlice ve sistematik bir şekilde tarama yapıldığında bariz yapısal kusurlar nispeten kolay bir şekilde görülebilir.

Ancak başta Down sendromu olmak üzere kromozomları ilgilendiren kusurların bazıları direkt olarak yapısal bir kusura yol açmayabilirler. Bunun yerine bu bebeklerde, kendi başlarına bir "kusur" olmayan, ancak bebeklerin yalnızca az bir kısmında görülebilen bazı işaretler görülebilir.

Bu işaretlerin genel özellikleri şunlardır:

* Bu işaretlerin önemli bir kısmı bunlar konusunda bilgisi ve deneyimi olan doktorlar tarafından çok dikkatli bir şekilde özellikle "bulmak amacıyla" ve çözünürlüğü yüksek ultrasonografi cihazlarıyla bakıldığında görülebilir.

* İşaretlerin önemli bir kısmı tümüyle normal olan bebeklerde de görülebilir ve bu nedenle başka bulgular ve risk faktörleri olmadığında genellikle kendi başlarına bir anlam taşımazlar.

* Bu işaretlerin bir kısmı gebeliğin ilk yarısında kendilerini gösterip, sonradan "yok olabilirler". Bu nedenle bu işaretler özellikle 11.-24. Gebelik haftalarında araştırılırlar.

Birinci trimesterde görülebilen işaretler şu şekilde özetlenebilir:

Kistik higroma (bebeğin boyun bölgesinde görülen kistik oluşum

Burun kemiğinin izlenmemesi

Triküspit kapakta kaçak olması

Ductus Venozusta ters akım

Mide ve idrar torbasının oluşmaması

Eller ve ayaklarda şeil bozuklukları
Bebekte şişme (hidrops) hali
Ense pilisi kalınlığının artması
Erken dönemde kendini gösteren gelişme geriliği
Kalp atım sayısı ve ritim özelliklerinin normal olmaması

İkinci trimesterde görülebilen işaretler şu şekilde özetlenebilir:

Kistik higroma
Bebekte şişme (hidrops) hali
Ense pilisi kalınlığının artması
Ekojenik barsak (barsakların normalden daha parlak görülmesi
Uyluk kemiği ve / veya üst kol kemiği kısalıkları
Piyelektazi (böbrek içi kanallarda genişleme)
Kalp boşluğunda ekojen odak
Ventrikül (kafa içinde bulunan sıvı kanalları) genişlemesi
Koryoid pleksus kisti (beyin omurilik sıvısı üreten yapıların içinde kistik oluşum)
Pelvik açı genişlemesi
Göbek kordonunda iki yerine tek atardamar bulunması

Burun kemiğinin küçük izlenmesi  veya izlenmemesi

Basık yüz profili

El ve ayak parmaklarında bazı şekil bozuklukları

İdrar torbasında anahtar deliği görünümü

Akciğerlerde kist veya damar yumaklarının bulunması

Kalbin damarsal ve şekilsel bozuklukları

Plasenta(bebeğin eşi) nın şekil bozuklukları

Dudak damak yarıkları

 

İşaretler hakkında ayrıntılar:

Kistik higroma (ing: cystic hygroma)

"Kistik higroma", gebeliğin erken dönemlerinde bebeğin boyun bölgesinde saptanabilen birden fazla odacıklı kistik yapılara verilen isimdir. Bu normaldışı yapının ortaya çıkma nedeninin bölgede lenf kanallarının tıkanmasıyla lenf sıvısının birikmesi olduğu düşünülmektedir.

Bazı durumlarda boyun bölgesinde yeralan başka kitleler de kistik higroma sanılabileceğinden tanının tecrübeli bir uzman tarafından doğrulanması önemlidir.

Kistik higromanın önemi, başta Turner sendromu olmak üzere bebekte bir kromozom kusuruna işaret edebilmesidir.

Kistik higroma genellikle erken gebelik haftalarında gözlenir ve gebeliğin ikinci yarısından itibaren kaybolur.

Kistik higroma gözlendiğinde muhtemel bir kromozom bozukluğunu araştırmak için koryon villus biyopsisi veya amniyosentez ile karyotipleme yapılması önemlidir.

Bebekte şişme (hidrops) hali (ing: fetal hydrops)

Bebekte erken gebelik haftalarında şişme hali çok ender görülen bir bulgu olmakla beraber ciddi bir soruna işaret etmesi açısından önemlidir.

Hidrops durumundaki bir bebeğin karın boşluğu ve diğer vücut boşluklarında normaldışı bir sıvı birikimi vardır.

Erken gebelik haftalarında bir kromozom kusuruna işaret edebilen hidrops, gebeliğin ileri haftalarında saptandığında bebekte ciddi bir kalp kusuru sonucunda veya anne ve baba adayı arasında var olan ve önceki gebeliklerde gerekli önlemler alınmamış bir kan uyuşmazlığının (Rh uygunsuzluğu) bebeğin kan hücrelerini parçalamasıyla oluşmuş bir kalp yetmezliğinin belirtisi olabilir.

Ense pilisi kalınlığının artması (ing: nuchal translucency, nuchal thickness)

Ense pilisi kalınlığı başta kromozom kusurları olmak üzere kalp hastalıklarında veya çeşitli doğumsal kusurlarda artmış bulunabilir.
Ense pilisi kalınlığı 11-14 tarama testinin bir parçası olarak bu gebelik haftaları arasında ölçülmektedir.

Bunun yanında ayrıntılı ultrasonografide de ense pilisi kalınlığı ölçümü yapılmaktadır.

Ense pilisi kalınlığı artışı genellikle geçici bir bulgudur ve ilerleyen gebelik haftalarında kaybolma eğilimi gösterir.

Erken dönem gelişme geriliği

İlk trimesterde ultrasonografide hesaplanan gebelik haftasının son adet tarihine göre hesaplanan gebelik haftasına göre daha ufak bulunması durumunda en muhtemel nedenler yumurtlamanın geç olması ve son adet tarihinin yanlış hatırlanmasıdır. Ancak başta Trizomi 18 olmak üzere çeşitli kromozom kusurlarında bebekte gelişme geriliğinin çok erken gebelik haftalarında başlayabilmesi nedeniyle özellikle aradaki fark çok yüksek olduğunda bebek daha yakın takibe alınır.

Kalp atım sayısı ve ritim özellikleri

Bebeğin kalp atışları ultrasonografide genellikle 7. Haftadan itibaren izlenebilir hale gelir. Kromozom kusurlarının bazılarında kalp atım sayısı çok düşük veya çok yüksek olabileceğinden kalp atım sayısı da mutlaka dikkate alınır.

Kalp atım sayısının özellikleri yanında kalp ritminin düzensizliği de bebekte özellikle bazı kalp kusurlarına işaret edebilmesi açısından önemlidir.

Dikkat: Özellikle ikinci trimesterde yapılan ultrasonografide bebeğin kalbinin incelenmesi esnasında ultrasonografi probunun bebeğin kalbi üzerine basınç uygulanması bebeğin kalp atışlarında geçici bir azalmaya ve hatta ""üzensizleşmeye" neden olabilmektedir. "Prob bradikardisi" adı verilen bu durum bir kalp hastalığına işaret etmemekle beraber kalbin ileri incelemesi için ikinci düzey ultrasonografi gerektirebilir.

Ekojenik (parlak) barsak (ing: echogenic bowel)

Ultrasonografide barsakların içinin ekojen, yani "parlak (beyaz)" görünmesi veya karın içinde kireçlenmeyi andıran parlaklıklar bulunmasıdır.

Ekojenik barsak tüm gebeliklerde yaklaşık %1 oranında gözlenebilen bir bulgudur ve mutlaka bebekte bir kusur olduğunu göstermez. Bazı durumlarda ultrasonografi ayarlarının değiştirilmesiyle parlaklığın aslında gerçek olmadığı gözlenebilmektedir.

Ekojenik barsak gebeliğin ikinci trimesterinde gözlendiğinde bebekte bir kromozom kusuruna işaret edebilmesi açısından önemli olmakla beraber tek başına bir anlam taşımayabilir

Gebeliğin ileri haftalarında görülen ekojenik barsak ise bebekte çeşitli metabolizma hastalıklarına, rahim içi enfeksiyonlara, barsakların bebeğin ilk dışkısı olan mekonyum tarafından tıkanmasına ve bebeğin ciddi bir şekilde sıkıntıda olmasına işaret edebilen bir bulgu olması nedeniyle önemlidir.

Uyluk (femur) kemiği veya üst kol kemiği (humerus) kısalıkları

16.-24. gebelik haftaları arasında yapılan ultrasonografide bebeğin uyluk kemiğinin ve / veya üst kol kemiğinin gelişiminin geri kalması Down sendromunun bir bulgusu olabilmektedir. Bu işaretin hatalı yorumlanmasını engellemek için gebelik haftasının doğru bilinmesi çok önemlidir.

Piyelektazi, pelviektazi (böbrek kanallarında genişleme)

Tüm gebeliklerin yaklaşık %2'sinde ultrasonografide bebeğin bir ya da iki böbreğinde idrar kanallarında genişleme saptanabilir. Erken gebelik haftalarında saptandığında ve özellikle de diğer bazı işaretlerle beraber olduğunda bu bulgu Down sendromu ve diğer kromozom bozukluklarına işaret edebilmesi açısından önemlidir.

Piyelektazi doğumsal kusura işaret edebilen bir bulgu olması yanında kendi başına da bir böbrek ve idrar kanalı hastalığına işaret edebilmesi açısından takibe alınması gereken bir bulgudur.

Özellikle büyük piyelektazilerde bebeğin yenidoğan döneminde ayrıntılı incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarına göre hareket edilmesi uygundur.

Kalp boşluğunda ekojen odak, ekojen intrakardiyak fokus (ing: EIF, echogenic intracardiac focus)

Tüm gebeliklerin yaklaşık %3-4'ünde saptanabilen bir bulgudur. Kalp boşluklarından birinde ya da ikisinde parlak bir yapı gözlenir. Bu bulgu bebekte Down sendromu varolma olasılığını artırması açısından önemlidir.

Ekojen odak genellikle 3. trimesterde kaybolur.

Ventrikül genişlemesi (su kanallarında genişleme) (ing: ventriculomegaly)

Bebeğin kafa içindeki sıvıyı, yani beyin-omurilik sıvısını barındıran ve ileten yapılarda ("ventriküller") genişleme erken gebelik haftalarında Down sendromu bulgusu olarak ortaya çıkabilmektedir.

Gebeliğin ilerleyen haftalarında ise ventrikül genişlemesi bebekte hidrosefali gelişimine işaret edebilmesi açısından ayrı bir önem kazanır.

Koryoid pleksus kisti (ing: CPC, chorioid plexus cyst)

Koryoid pleksuslar beyin omurilik sıvısını barındıran ventriküller içinde sağlı sollu yer alan, erken gebelik haftalarında kelebek tarzı yapılarıyla kafa içinin büyük kısmını kaplayan, daha sonra beyin dokusunun gelişmesiyle boyutları nispeten ufalan yapılardır. Beyin omurilik sıvısının üretiminden sorumlu bu yapıların içinde kistik oluşumların gözlenmesine koryoid pleksus kisti adı verilir.

Koryoid pleksus kistleri tüm gebeliklerde yaklaşık %1'inde gözlenebilir ve tek veya çift taraflı olabilirler.

Bu oluşumlar erken gebelik haftalarında gözlendiğinde başta Trizomi 18 olmak üzere Down sendromu ve diğer kromozom kusurlarının varlığına işaret edebilmeleri nedeniyle önemlidirler.

Koryoid pleksus kisti saptandığında genel yaklaşım, ayrıntılı incelemede bebekte başka bir işaret ve kusur saptanmadığında kistin izlenmesi yönündedir. Beraberinde başka bulgular da saptandığında ve /veya kistin nispeten büyük olduğu saptandığında amniyosentez ile bebeğin kromozomlarının incelenmesi gerekebilir.

Bu oluşumlar gebelik haftası ilerledikçe kaybolma eğilimindedirler.

Koryoid pleksus kistlerinin, bir kromozom kusuruna bağlı olmadıkları sürece bebeğin beyin gelişimini olumsuz etkilemeleri beklenmez.

Pelvik açı genişlemesi

Nispeten yeni keşfedilmiş bir bulgudur. Bebeğin leğen kemiklerinin birbirine yaptığı açının "geniş" bulunması ek bir Down sendromu işareti olarak kabul edilmekle birlikte bu bulgunun tanımının henüz net olarak yapılmış olmaması, Down sendromu taramasındaki önemini diğer işaretlere göre geri planda bırakır.

Kordonda tek atardamar bulunması (ing: SUA, single umbilical artery)

Bebeğin göbek kordonunda normalde bir toplardamar ve etrafına heliks şeklinde sarılmış iki adet atardamar bulunur.
Tüm gebeliklerin yaklaşık %1'inde bebeğin göbek kordonunda tek atardamar bulunur. Bu durum tek başına bir doğumsal kusur olmamasına ve bebekte ileri bir inceleme gerektirmemesine karşın, yapısal başka kusurların varlığına işaret edebilmesi açısından önemlidir.

Burun kemiğinin küçük izlenmesi  veya izlenmemesi

Down Sendrom’u (Mongol ) bebeklerin %50 sinde burun kökü derinliğinin kısa olduğu gösterilmiştir.15-24. hafta arasında yapılan sonografik çalışmalar trisomi 21 li olguların %65 ‘inde burun kemiğinin olmadığı veya kısa olduğu  gösterilmiştir.Ayni zamanda diğer bazı kromozom bozukluklrındada burun kemiği yokluğu izlenebilmektedr.

Basık yüz profili

 

Basık yüz profili;burun kökü ile alın arasında normal bir açılanma bulunmaktadır.Bu açının artışı(yüzün basık olması) Down Sendromlu bebeklerde artmaktdır.12-14.haftalarda veya 20-22 haftalarda bakılan ultrasonda basık yüz profili önemli bir komozom anomalisi belirteçlerindendir.

 

El ve Ayak Parmaklarında  Şekil Bozukluğu

 

Fetusun el ve ayak parmakları ultrasonla görülebilir ve dikkatlice bakılırsa sayı,şekil ve hareketleri değerlendirilebilir.Birçok iskelet sistemi bozukluklarında el ve ayaklarda anomaliler vardır.Polidaktili beşten fazla sayıda parmak olmasıdır.Parmaklar arasında yumuşak doku veya kemikleri de içeren bir yapışıklık varsa sindaktii denir.Parmaklardaki eğrilik ise klinodaktili olarak isimlendirilir.El ve ayaklar ve diğer ekstremiteler arasındakı orantısızlığın iskelet sistemi bozukluklarının bir bulgusu olarak karşımıza çıkabılır.

 

Roker Bottom Feet(beşik altı şeklinde ayak) Trisomi18 belirteci;Club foot (çarpık ayak ) kromozom anomalisi ve iskelet anomlilerinin bir belirteci olabilmektedir.

 

İdrar Torbasının Anahtar Deliği Görünümü

 

İdrar torbasının çıkışındaki obstruksiyon (tıkanıklık) sonucu meydana gelmektedir.En sık posterior uretral valfler sebep olmaktadır.Erkeklerde görülen bu durumun yanısıra her iki cinstede görülebilir.Uretral atrezi (işeme kanalının olmaması) ve Kaudal regresyon Sendromu (kuyruk sokumu kemiğinin olmaması) gibi duumlarda da görülebilir.Tıkanıklığın derecesine bağlı olarak her iki böbrekler etkilenebilir ve zamanla böbrek yetersizliğine kadar gidebilmektedir.Fetusun çıkardığı idrar prognozu belirlemede son derece önemlidir.Amniyos sıvısı ne kadar azsa prognoz o kadar kötüdür.Özellikle iç amnıyos sıvısının kalmadığı durumlarda solunum yetmezlığı ve geç dönemde böbrek yetmezliğine bağlı ölüm gerçekleşmektedir.

 

Dudak ve Damak Yarıkları

 

Yüzde tek veya iki taraflı ve az olarak ta orta hatta oluşabilen tüm yarıkları tanımlar.Genellikle üst dudak ve damakta veya her ikisinde birden görülür.Dudak yarığı olmadan tek başına damak yarığı olması farklı bir anomalidir.Yüzdeki yarıklar hafif yarıktan ağır yarıklara kadar geniş bir yelpaze içerisinde görülebilir.İzole dudak yarığı olan olgularda beraberinde sert veya yumuşak damak yarığı görülebilir.Damak dudak yarığı olguların %75’inde tek taraflıdır ve sağa nazaran solda daha sık olarak görünür.

 

Yüz yarıkları 800 doğumda bir görülür.Olguların %50’inde damak ve dudak yarığı beraber iken, %25’inde damak,%25’inde dudak yarığı şeklindedir.

 

Olguların %20 kadarında 100’den fazla değişik genetik sendromla beraber görülür.%1-2 olguda kromozom anomaliler eşlik etmektedir.

 

  # Yorumlar

Anasayfa yap

Görüş ÖneriSayfayı yazdır

Konu İsmi : ULTRASONOGRAFİDE DOĞUMSAL KUSUR VARLIĞINA İŞARET EDEBİLEN BULGULAR

Okunma Sayısı :  75982
Konu Adresi : http://www.renkliultrason.com/94/ULTRASONOGRAFIDE-DOGUMSAL-KUSUR-VARLIGINA-ISARET-EDEBILEN-BULGULAR

 

Son Eklenen Konular  

En Çok Okunan Konular

 

Rastgele Makale

RUTİN ULTRASONOGRAFİ
BEBEĞİN İYİLİK HALİNİ DEĞERLEN
ÜÇLÜ TEST
İkili Test
PRENATAL TANI DOPPLER
BİRİNCİ TRİMESTER ULTRASONOGRA
BİRİNCİ DÜZEY AYRINTILI ULTRAS
Ultrasonografi cihazının genel
ULTRASONOGRAFİDE DOĞUMSAL KUSU
ULTRASONOGRAFİ HAKKINDA
ULTRASONOGRAFİ FETUS ÜZERİNE Z
RUTİN ULTRASONOGRAF
PRENATAL TANI-GİRİŞ
PRENATAL (Rahim içi) Tedavi
KORYON VİLLUS BİYOPSİSİ ve KOR
Gelecekteki muhtemel gelişmele
AMNİYOSENTEZ - Bebekten sıvı a
Genel bilgi over
Over kistleri
Over Tümörleri
Çikolata Kisti
Polikistik Over
Over torsiyonu
Miyomlar
Rahim ağzı yaraları ve tedavi
Rahim anomalileri
Rahim kanseri aşısı nedir kiml
Rahim Ağzı Kanseri Aşılarında
Kısırlık nedir
Kadınlarda kısırlık
 

BEBEĞİN İYİLİK HALİNİ DEĞERLEN (110733'kez okundu)
ULTRASONOGRAFİDE DOĞUMSAL KUSU (75983'kez okundu)
Kızlık zarı nedir (70453'kez okundu)
Ultrasonografi cihazının genel (64574'kez okundu)
Rahim içi araç spiral (52357'kez okundu)
Ultrason ile cinsiyet (52295'kez okundu)
Rahim anomalileri (50549'kez okundu)
İkili Test (49322'kez okundu)
Erkek için prezervatif (49292'kez okundu)
ÜÇLÜ TEST (48124'kez okundu)
Çikolata Kisti (48028'kez okundu)
Genital siğiller ve tedavileri (47896'kez okundu)
Ultrasonografi takipleri (47468'kez okundu)
Over Tümörleri (46643'kez okundu)
Hafta hafta gebelik (46573'kez okundu)
BİRİNCİ DÜZEY AYRINTILI ULTRAS (45847'kez okundu)
Miyomlar (45766'kez okundu)
BİRİNCİ TRİMESTER ULTRASONOGRA (44432'kez okundu)
RUTİN ULTRASONOGRAFİ (42876'kez okundu)
Over kistleri (42510'kez okundu)
PRENATAL TANI DOPPLER (42062'kez okundu)
RUTİN ULTRASONOGRAF (41556'kez okundu)
Kızlık zarı dikim yöntemleri (41421'kez okundu)
KORYON VİLLUS BİYOPSİSİ ve KOR (40896'kez okundu)
ULTRASONOGRAFİ FETUS ÜZERİNE Z (40593'kez okundu)
Over torsiyonu (40589'kez okundu)
Cinsellik hakkında sık sorulan (40471'kez okundu)
AMNİYOSENTEZ - Bebekten sıvı a (40464'kez okundu)
Polikistik Over (40095'kez okundu)
Gebelik ve seyahat (39526'kez okundu)

 

BEBEĞİN İYİLİK HALİNİ DEĞERLEN
Acil korunma
PRENATAL TANI DOPPLER
Vajinal hijyen
Ultrasonografi takipleri
Gelecekteki muhtemel gelişmele
Adet düzensizliği
Genital siğiller ve tedavileri
Kadın Cinsel Organları
Haplar ve etkileri
Rahim kanseri aşısı nedir kiml
Rutin testler
Gebelik zehirlenmeleri
Kadınlarda kısırlık
ULTRASONOGRAFİ HAKKINDA
Polikistik Over
Rahim Ağzı Kanseri Aşılarında
Miyomlar
Doğum öncesi izin
Vajinal Akıntılar
Geç doğum miad aşımı
RUTİN ULTRASONOGRAFİ
Gebelik ve saç boyama
BİRİNCİ DÜZEY AYRINTILI ULTRAS
Orgazm Olamama
İkili Test
PRENATAL (Rahim içi) Tedavi
Sancılı adet
Rahim ağzı yaraları ve tedavi
Erkek için prezervatif


DR. Osman Özyurt  jinekolog - renkli ultrason

Powered by Renkliultrason.com |  design by wbilisim Copyright © 2008

Site Haritası | Site Maps